ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΝΤΥΠΑ

 


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση –  Αναφορά Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Δήλωση Κωλύματος Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Αναφορά έκθεση Γυμνασίαρχου


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Δήλωση Κωλύματος Βοηθού-Διαιτητού Καλαθοσφαίρισης


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – Αίτηση Βεβαίωσης


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ. ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ.


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου Word Έκθεση – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ


Ακολουθεί σε μορφή εγγράφου  – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΥΠ΄ΕΥΘΥΝΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.

Share this article with friends