ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP ΑΓΟΡΙΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (12-13-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΗΠΕΔΑ ΜΙΚΡΑΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP ΑΓΟΡΙΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (12-13-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΗΠΕΔΑ ΜΙΚΡΑΣ)

📁 NEA, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ 🕔08.Ιούνιος 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CAMP ΑΓΟΡΙΩΝ Ε.ΚΑ.Σ.Θ. (12-13-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΓΗΠΕΔΑ ΜΙΚΡΑΣ)

ΤΡΙΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΓΗΠΕΔΟ
15:00 Συγκέντρωση αθλητών ΜΙΚΡΑΣ Α
15:15 15;30 ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΑΣ Α
15;30 16:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ – ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ Α
16:00 17:00 ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΔΙΑΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
17:00 18:00 ΣΤΑΘΜΟΣ 1 ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
18:00 18:15 ΔΙΑΛΕΙΜMΑ ΜΙΚΡΑΣ Α
18:15 18:45 ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ Α
19:00 19:50 ΣΤΑΘΜΟΣ 2 – ΣΤΑΘΜΟΣ 3 ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
20:00 20:50 ΣΤΑΘΜΟΣ 3 – ΣΤΑΘΜΟΣ 2 ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΓΗΠΕΔΟ
15:00 Συγκέντρωση αθλητών ΜΙΚΡΑΣ Α
15;10 16:45 ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΧΡΥΣΑΦΗ ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
17:00 18:00 ΣΤΑΘΜΟΣ 4 ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
18:00 18:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΙΚΡΑΣ Α
18:15 18:45 ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ Α
19:00 19:50 ΣΤΑΘΜΟΣ 5 -ΣΤΑΘΜΟΣ 6 ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
20:00 20:50 ΣΤΑΘΜΟΣ 6 -ΣΤΑΘΜΟΣ 5 ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΓΗΠΕΔΟ
14:45 Συγκέντρωση αθλητών ΜΙΚΡΑΣ A
15:00 17:55 ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
18:00 18:15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΜΙΚΡΑΣ A
18:15 18:45 ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΚΡΑΣ Α
18:55 20:00 ΑΓΩΝΕΣ ΜΙΚΡΑΣ Α + ΜΙΚΡΑΣ Β
20:00 20:30 ΤΕΛΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΑΣ A
20:30 21:00 ΟΜΙΛΙΑ – ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΜΙΚΡΑΣ A
Share this article with friends